STV MINING

Společnost STV MINING s.r.o., člen holdingu STV INVEST a.s. a sesterská společnost​ STV GROUP a.s., patří mezi přední dodavatele vrtných a trhacích prací a mezi největší výrobce průmyslových trhavin v České republice.

Více o STV MINING

Kamenolom Mítov

Na kamenolomu Mítov jsme provedli trhací práce s vlastním nabíjecím vozem, který vyrábí emulzní trhavinu Emonit MV.

V březnu roku 2016 byla na základě rozhodnutí vlastníka, společnosti STV INVEST a.s., de facto založena obchodní společnost STV MINING s.r.o., která od 1. ledna 2017 převzala veškeré aktivity STV GROUP a.s., Divize průmyslových trhavin Rataje. Hlavními oblastmi podnikání je tedy výroba a prodej výbušnin a realizace trhacích prací při HČ, ČPHZ a ve stavebnictví.

Firma STV MINING tak navázala na více než dvacetiletou tradici v podnikání s výbušninami, které se mj. STV GROUP a.s. věnuje. Tímto krokem došlo v rámci korporace k transparentnímu vyčlenění nakládání s průmyslovými výbušninami do samostatné společnosti, jejíž výrobní zázemí je v Ratajích u Kroměříže. Jsme významným a spolehlivým dodavatelem výbušnin, vrtacích prací, prací bouracím kladivem a ostatních servisních služeb v oblasti trhacích prací. Specializujeme se zejména na povrchová pracoviště – lomy a na trhací práce ve stavebnictví.