Novinky

STV MINING partnerem Projektu Austerlitz

Společnost STV MINING je již podruhé partnerem partnerem Projektu Austerlitz.

Projekt Austerlitz je neziskový historický projekt, který byl původně založen pro uspořádání důstojných oslav 200. výročí bitvy u Slavkova. Ta se stala jedním z milníků světové vojenské historie a stala se tak jedním ze základních kamenů napoleonské tradice u nás. 

Tato iniciativa si klade za cíl komplexně a atraktivně přiblížit toto historické období veřejnosti a to například formou pořádání vzpomínkových akcí napoleonských bitev na našem území; podpory vědomí historické sounáležitosti naší země a regionu s historickým vývojem v procesu integrující se Evropy; nebo svou činností přitahovat zájem tuzemských i zahraničních turistů.

Více o Projektu Austerlitz se můžete dozvědět zde.