V oboru povrchového dobývání nabízíme kompletní dodávku trhacích prací pro odstřely v lomech. Kompletní dodávka trhacích prací zahrnuje: zaměření a zpracování jednotlivých projektů odstřelu, vrtací práce, dodávku a dopravu trhavin, rozněcovadel a pomůcek pro trhací práce, nabití odstřelu, vlastní realizaci odstřelu, předání pracoviště objednateli. Kompletní dodávka navíc zahrnuje další činnosti vyplývající z funkce technického vedoucí odstřelu (TVO), funkce zástupce vedoucího odstřelu (ZTVO) a funkce vedoucího trhacích prací (VTP) dle § 45 a § 71 vyhlášky ČBÚ 72/1988 Sb.

K zaměření lomových stěn používáme klasické geodetické vybavení. Naše společnost dále disponuje bezhranolovými laserovými geodetickými totálními stanicemi, které umožňují detailní zaměření lomové stěny a všech jejich nepravidelností (převisů apod.) z bezpečného místa bez jakéhokoliv pohybu pod lomovou stěnou. Dosah těchto stanic bez použití hranolu je až 1,2 km. Používáme software pro projektování clonových odstřelů.

Vrtací práce pro odstřely provádíme vlastními vrtacími soupravami, což nás činí nezávislými a soběstačnými při provádění kompletních vrtacích a trhacích prací. Pro vrtací práce používáme 4 vrtací soupravy od firmy Atlas Copco: L6, D9, 2x T40. V případě poruchy máme zajištěn od společnosti Atlas Copco nyní Epiroc nepřetržitý zákaznický  servis.

K druhotnému rozpojení hornin používáme vlastní bourací kladivo na bagru Liebherr, případně najímáme tyto práce u dalších dodavatelů.

Reference

EUROVIA Kamenolomy, CEMEX, M-Silnice, Dobet