Výroba spočívá ve výrobě komponentů a mechanické úpravě výbušnin s následnou výrobou vlastní trhaviny. Výroba je prováděna na jednoduchých a schválených technologických zařízeních. Mezi naše hlavní produkty patří sypké průmyslové trhaviny DAP, emulzních trhaviny EMONIT a v neposlední řadě rozšíření výroby emulzních trhavin o čerpanou emulzi.


Výroba sypkých průmyslových trhavin DAP

Princip výroby sypkých průmyslových trhavin je semikontinuální - na dusičnan amonný, který je dopravovaný mísícím dopravníkem, je nastřikován olej.  Tímto postupem se připraví dané množství směsi dusičnanu amonného a oleje. Takto připravenou směs mísící dopravník dopraví do mísícího zařízení. 

Rozmíchaná směs se vypustí z mísícího zařízení a následně se odvažuje do jednotlivých pytlů. Takto naplněné pytle jsou označené štítky a etiketou pro zaručení sledovatelnosti trhavin.


Výroba emulzní trhaviny EMONIT

Emulzní trhavina se vyrábí na principu smíchání rozpuštěného aparátu dusičnanu amonného a organické fáze. Tímto vzniká emulzní matrice, která je následně smíchána se skleněnými mikrokuličkami. Takto připravená trhavina se plní na náložkovacím stroji do speciální fólie. Náložky jsou uložené v kartonovém obalu. Jednotlivé náložky i krabice jsou také označené štítky a etiketou pro zaručení sledovatelnosti trhavin.


Čerpaná emulze

V STV MINING jsme zahájili projekt rozšíření výroby emulzních trhavin a také související projekt na dodávky emulzních trhavin v nabíjecím voze. Tento moderní způsob výroby a dodávky trhavin pro trhací práce umožní naší společnosti efektivněji a pružněji dodávat zákazníkům naše výrobky, a to s ohledem jak na bezpečnost, tak životní prostředí.

Nabíjecí vůz je mobilní jednotka,  která  umožňuje přípravu emulzní trhaviny přímo na místě potřeby – tedy v lomu. Z výrobního závodu je vůz naložen pouze emulzní matricí (která není klasifikována jako výbušnina) a pomocnými roztoky, které po smíchání při nabíjení vrtů vytvoří chemickou reakcí výbušninu. Výhodou je tedy nejen vyloučení přepravy výbušnin (jedná se jen o směsi chemických látek), ale i dodávka výbušniny v objemu, který je přímo potřebný pro jednotlivé trhací práce. Tedy ani více, ani méně. 

Nabíjecí vozy představují nejmodernější způsob dodávky trhavin a jsou preferovány ve všech vyspělých zemích pro svoji bezpečnost, spolehlivost a efektivitu.

Pro nabíjecí vůz je také potřeba vytvořit odpovídající zázemí, a proto souběžně realizujeme rozšíření výrobní kapacity našeho závodu v Ratajích pro výrobu emulzní matrice a pomocných roztoků. Naše výrobní jednotka pro výrobu náložkovaných emulzních trhavin bude doplněna o modul výroby emulzní matrice a příslušné skladové a čerpací zařízení.

Součástí projektu je také modernizace řízení a regulace stávající výrobní linky. To umožní rychlejší, efektivnější a kvalitativně stabilnější výrobu obou typů výrobků – jak náložkovaných trhavin, tak i emulzní matrice.