Reference

Prohlédnout dále

V současné době provádíme kompletní vrtací a trhací práce ve 14 lomech pro 4 těžební společnosti, které zde provádíme dle platné smlouvy o dílo. Rozpojené množství rubaniny je cca 3 500 000 tun/rok.

 

EUROVIA Kamenolomy

lomy: Děpoltovice (čedič), Bezděčín (melafyr), Košťálov (melafyr), Chraberce (čedič), Chornice (droba).

 

Cemex

lomy: Mítov (spilit), Bílkovice (granodiorit).

 

M-Silnice

lomy: Sloupno (rula), Žumberk (diorit), Předhradí (droba), Železné Horky (rula).

 

Dobet

lomy: Krhanice (biol. granodiorit), Mariánská Skála (znělěc), Krásný Les (olivinický ěedič).